Prvo saopštenje za javnost

Grupa Digitalna zajednica (DZ) je nezavisna organizacija lokalnog digitalnog ekosistema, koja pretenduje da okupi pojedince, preduzetnike, osnivače startapa, firme, organizacije, entuzijaste i aktiviste oko ideje stvaranja zajedničke platforme za dugoročni uspeh i razvoj digitalne zajednice u Srbiji.

Tokom nekoliko dana od objave prvog dokumenta DZ – Specifikacija Digitalne zajednice – potpisalo ju je preko 600 zainteresovanih stručnjaka. U toku su logističke i pravne pripreme za registrovanje Digitalne zajednice kao neprofitnog i nevladinog udruženja građana.

Neposredan povod za okupljanje oko ideja ove zajednice je objavljivanje nacrta izmena Zakona o porezu na dohodak građana na sajtu Inicijative Digitalna Srbija 24. septembra 2019. godine. Ubrzo potom, Ministarstvo finansija je objavilo zvanične nacrte 8. oktobra. Prema informacijama koje su nam dostupne, plan je da se Zakon usvoji u Narodnoj skupštini po hitnom postupku. Efektivna primena Zakona počinje 1. januara 2020. godine.

Imajući u vidu da su donosioci odluka i predlagači gorepomenutih izmena razgovarali sa svega nekoliko organizacija iz IT sektora, zaključujemo da postoji prostor za dijalog sa širom zajednicom i da se na predloženim izmenama još može raditi. Na temelju komentara, argumenata i predloga naših potpisnika, ali i ostalih zainteresovanih profesionalaca i kompanija sa kojima smo imali prilike da razmenimo mišljenja, smatramo da možemo da damo neophodne informacije o tome šta predložene izmene Zakona znače za različite kategorije preduzetnika i na taj način doprinesemo prilagođavanju predloženih mera realnom stanju u industriji, ne odstupajući od postavljenog dugoročnog cilja Digitalne zajednice, a to je – nesmetani dalji razvoj digitalne industrije u Srbiji.

U cilju poštovanja demokratskih procedura i razumevanja stvarnih potreba profesionalaca, mišljenja smo da ove izmene zakona ne bi trebalo usvojiti po hitnom postupku, već je neophodno čuti argumente onih delatnika koje ova promena pogađa, te pozivamo predstavnike vlasti da organizuju javnu raspravu.

U narednim nedeljama će pored registracije Digitalne zajednice kao nevladine i neprofitne organizacije, biti formirano i privremeno rukovodstvo koje će realizovati kratkoročne ciljeve precizirane u Specifikaciji.

Ovo saopštenje ćemo takođe poslati kabinetu premijerke Ane Brnabić i ministru finansija Siniši Malom.

Na kraju, pozivamo sve zainteresovane profesionalce kojih se izmene spornog zakona tiču, na dijalog i priključivanje on-line Slack zajednici.