Da li prolazim test samostalnosti?

Odgovor na ovo pitanje sigurno zanima sve preduzetnike u Srbiji.

Na žalost, test je u zakonu poprilično nejasno definisan. Mnogi detalji nisu jasni i primetili smo da ima previše graničnih slučajeva gde zaista nemamo čistu situaciju niti nam je jasno kako će poreski inspektori na sve to da gledaju.

U momentu pisanja ovog teksta (17.01.2020.) ne postoje podzakonski akti koji bi pomogli da svaki preduzetnik shvati u koliko lošoj poziciji se nalazi, odnosno koliko je blizu da prođe ili padne test. Osim toga, ne postoje ni poslovna ni sudska praksa, pa se sve svodi na nagađanje.

Digitalna zajednica aktivno radi da razjašnjenju svih nejasnoća u vezi sa testom. Od naših članova prikupili smo sva pitanja i nejasnoće, obradili ih i poslali zakonodavcu. Ono što pouzdano znamo jeste da je u toku izrada pravilnika koji bi mnoge dileme trebao da reši.

Primetili smo da se u prethodnih nekoliko meseci pojavilo dosta stručnjaka koji prilično samouvereno tumače određene odredbe testa samostalnosti. Formalan stav Digitalne zajednice je da za određene tačke nemamo dovoljno inputa da iznesemo precizna tumačenja i predlažemo vam da sve ostale savete ipak uzmete sa rezervom.

Neke od poruka koje su iznosili predstavnici zakonodavca na predstavljanju izmena zakona su:

  • preduzetici koji rade preko platformi (Upwork, Toptal…) za više poslodavaca bi trebalo da prođu test, bez obzira što im jedino platforma uplaćuje novac;
  • preduzetnici koji rade za jednog stranog klijenta (remote workers) nisu slučajno obuhvaćeni testom i država takav rad želi da preuredi. Ovo je posebno značajno ako postoji više preduzetnika u Srbiji koji rade za istog nalogodavca. Polazna osnova je da u tom slučaju strana kompanija treba da otvori predstavništvo u Srbiji i tradicionalno zaposli te ljude;
  • ako neko radi puno radno vreme (8 sati), smatra se da mu poslodavac određuje radno vreme.

Ima još dosta toga rečenog između redova, ali nije baš najjasnije kako država planira da realizuje svoje ideje, uzimajući u obzir konkretan tekst zakona koji je usvojen. Drugim rečima, ono što su rekli da žele da postignu i ono što su postavili kao zakonsku osnovu za tako nešto nije baš na istoj talasnoj dužini. Ostaje da vidimo koliko jedan pravilnik može da uradi da se ovaj gep popuni.

Posledice pada testa samostalnosti su katastrofalne sa finansijske strane i to nije scenario koji uopšte treba da razmatrate. Esencijalno je da budete realni i iskreni prema sebi i svoje poslovanje nastavite na drugačiji način ukoliko ste u riziku da padnete test.

Trenutno mnogo nade polažemo u taj pravilnik, koji bi trebalo da ugleda svetlost dana do kraja januara.

Do tada se sve svodi na pretpostavke i nagađanje. Ko je u pravu vreme će pokazati.


Autor teksta: Dušan Dević