Objavljeno Uputstvo za primenu testa samostalnosti