Ostani kod kuće i otvori DOO

Pred IT preduzetnicima je zanimljiv izazov, kako ostati kod kuće, osnovati kompaniju, zaposliti sebe i eventualne zaposlene u doba pandemije. Do sada merama za pomoć privredi nije suspendovana primena testa samostalnosti niti je odložen rok za ostvarivanje olakšica. Time ostaje izazovna borba prilagođavanja poslovanja propisima uz ostanak kod kuće. 

 

Tri dana pre primene testa samostalnosti, 26. februara objavljeno je uputstvo za primenu testa samostalnosti, koje je dalo detaljna objašnjenja o tačkama testa i unelo novine. Tada je počeo talas zamrzavanja preduzetnika i otvaranja jednočlanih doo, koji je sustiglo vanredno stanje izazvano COVID-19 pandemijom. 

 

Ono sa čim se preduzetnici sada susreću su problemi promene pravne forme tokom vanrednog stanja. Povlastice za zapošljavanje preduzetnika mogu se ostvariti do 30. aprila. Prvi problem je zamrzavanje ili gašenje preduzetnika. Prema obaveštenju APR-a zahtev se šalje poštom, a ne elektronski. Zatim, za preduzetnike koji ne žele da se zaposle kod nalogodavca, ili koji ne mogu da se zaposle kod nalogodavaca, kao što je slučaj sa inostranim nalogodavcima, neophodno je otvaranje sopstvenog  D.O.O, kako bi sami sebe zaposlili. Većina koraka za otvaranje D.O.O je moguća elektronskim putem ako se poseduje elektronski sertifikat, ali je i dalje potrebno otići do banke i notara. Preduzetnici koji su se odlučili na preregistraciju u D.O.O zbog postojećih kredita i lizinga ili očuvanja kreditne sposobnosti suočavaju se sa kompleksnom procedurom koju u vanrednom stanju nije moguće ostvariti. Preduzetnici koji smatraju ili sumnjaju da nisu samostalni u skladu sa testom samostalnosti su u nezgodnoj situaciji, jer im se ne isplati da rade u trenutnom statusu zbog veoma nepovoljnih poreskih stopa u slučaju nesamostalnosti, ali ne mogu ni da registruju D.O.O i prilagode poslovanje bez izlaska iz kuće.

 

Dakle, nije moguće ostati kod kuće i prilagoditi se testu samostalnosti. Posebno su pogođeni preduzetnici koji imaju rešenje o kućnom karantinu, a ima i slučajeva preduzetnika koji nisu u Republici Srbiji i trenutno ne mogu da se vrate. 

 

Zajednica je pozivala za pomoć po uzoru na druge države gde su reforme poreskog sistema odlagane u toku pandemije. Svi navedeni problemi se mogu lako rešiti Rok za ostvarivanje  olakšica je 30.04.2020, definisan je u Zakonu o porezu na dohodak gradjana i ostalo je svega 13 dana do tog datuma. Ostaje samo nada da će zakonodavna vlast i organi upravljanja tokom trajanja vanrednog stanja ipak izaći u susret ovom pozivu da bismo ostali kod kuće i umanjili rizik za sebe i svoje bližnje.

 

Autori: Grupa članova Digitalne zajednice