Izveštaj sa prvog sastanaka Radne grupe za pripremu predloga koji će regulisati status frilensera