Ekspertski radni doručak na temu: POSLOVANJE FIZIČKIH LICA U SRBIJI- PRAVA I OBAVEZE