Koja prava imaju lica koja posluju preko interneta?