Bližimo se trajnom rešenju statusa fizičkih lica koja posluju preko interneta