Usvojen pravilnik o poreskoj prijavi preko koje će frilenseri prijavljivati prihode