Konkurs: za organizacije koje se bave pravima radnika na digitalnim platformama