Blog

July 9, 2021

Izuzimanje kvalifikovanog prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica (IP Box)

Ukoliko u Republici Srbiji nameravate da sprovedete projekat istraživanja i razvoja, ili želite da komercijalno iskoristite predmet prava intelektualne svojine (autorsko delo ili patent), ili želite […]
July 6, 2021

Uvećani odbitak za troškove istraživanja i razvoja (R&D odbitak)

Ukoliko u Republici Srbiji nameravate da sprovedete projekat istraživanja i razvoja, ili želite da komercijalno iskoristite predmet prava intelektualne svojine (autorsko delo ili patent), ili želite […]
July 1, 2021

Poreski podsticaj za novoosnovana inovaciona privredna društva

Ukoliko u Republici Srbiji nameravate da sprovedete projekat istraživanja i razvoja, ili želite da komercijalno iskoristite predmet prava intelektualne svojine (autorsko delo ili patent), ili želite […]
June 21, 2021

Zajednički predlog Inicijative „Digitalna Srbija“ i Digitalne zajednice za unapređenje poreskog okvira za podsticanje ekonomije zasnovane na inovacijama i poslovanja IT sektora

Inicijativa „Digitalna Srbija“ i Digitalna zajednica, dve neprofitne organizacije koje okupljaju veliki broj kompanija i preduzetnika aktivnih u IT sektoru, su u prethodnom periodu dogovorile saradnju […]
June 9, 2021

Koliko ima digitalnih radnika u Srbiji

Centar za istraživanje javnih politika (u daljem tekstu Centar) je sproveo pionirsko istraživanje o broju digitalnih radnika u Srbiji. Definicija digitalnih radnika podrazumeva da su to […]
June 4, 2021

Statistika o uticaju testa samostalnosti

Anketa koju je Digitalna zajednica sprovela kako bi ispitala uticaj testa samostalnosti u prvoj godini postojanja dovela nas je do podatka da je 65,78% ispitanika promenilo […]
April 16, 2020

Ostani kod kuće i otvori DOO

Pred IT preduzetnicima je zanimljiv izazov, kako ostati kod kuće, osnovati kompaniju, zaposliti sebe i eventualne zaposlene u doba pandemije. Do sada merama za pomoć privredi […]
March 5, 2020

Kome smetaju (ne)samostalni preduzetnici?

Srbija je uvela Test samostalnosti za sve preduzetnike. Zagovornici zakona kažu, i tu se moramo složiti, da je paušalni sistem oporezivanja počeo ozbiljno da se zloupotrebljava, […]
January 17, 2020

ePorezi na macOS sa MUP sertifikatom

Posle puno pitanja i pojedinačnog objašnjavanja na Slacku Digitalne zajednice, rešio sam da napišem kratko uputstvo kako sam namestio da aplikacija ePorezi radi na macOSu sa […]