Blog

October 19, 2021

Saopštenje nakon sastanka sa ministarkom za rad gđom Darijom Kisić Tepavčević

Digitalna zajednica i Udruženje „Mame su zakon“ su danas imali sastanak sa ministarkom za rad gđom Darijom Kisić Tepavčević povodom inicijative „I preduzetnice su mame“. Da […]
October 18, 2021

Obaveštenje povodom sastanaka sa ministarkom za rad gđom Kisić Tepavčević i predaja potpisa inicijative “I preduzetnice su mame”

Udruženja Digitalna zajednica i Mame su zakon su krajem avgusta 2021. godine pokrenuli inicijativu “I preduzetnice su mame”, sa ciljem obustavljanja diskriminacije žena preduzetnica u pogledu […]
October 8, 2021

Izveštaj sa prvog sastanaka Radne grupe za pripremu predloga koji će regulisati status frilensera

Prvi sastanku Radne grupe za izradu zakona koji će se ticati položaja frilensera u Srbiji je održan 8. oktobra 2021. godine u 10 časova. Na sastanku […]
September 30, 2021

Predstavljanje inicijative “I preduzetnice su mame” u Netokracija Podcast- u

Inicijativu „I preduzetnice su mame“ koju je pokrenula Digitalna zajednica u saradnji sa Udruženjem „Mame Su Zakon“ u Netokracija Office Talks Podcasu su predstavile Milena Rančić […]
September 16, 2021

Apel za formiranje radne grupe za izradu Zakona o fleksibilnim oblicima rada

Već smo na polovini septembra, a još uvek nemamo nikakvu informaciju o formiranju radne grupe za izradu Zakona o fleksibilnim oblicima rada. Digitalna zajednica je pisala […]
September 13, 2021

Digitalna imovina i kriptovalute- poreski tretman za pravna lica

Pisali smo o poreskom tretmanu fizičkih lica prilikom sticanja i prodaje digitalne imovine i kriptovaluta. U daljem tekstu ćemo se detaljnije pozabaviti poreskim tretmanom pravnih lica […]
September 7, 2021

Digitalna imovina i kriptovalute- poreski tretman za fizička lica

Do decembra 2020. godine poreski tretman po kojem je oporezivana digitalna imovina je bio prilično nepovoljan. Razlog se nalazi u činjenici da poreski propisi nisu izričito […]
August 23, 2021

Inicijativa za prava žena koje obavljaju samostalnu delatnost

Udruženje „Mame su zakon“ i Digitalna zajednica su dogovorili saradnju kroz 3 predložene mere sa ciljem poboljšanja položaja žena preduzetnica po pitanju uživanja prava na korišćenje […]
July 30, 2021

Diskriminacija žena preduzetnica u pravu na korišćenje trudničkog, porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta

Česta pokretanja inicijativa i istraživanja sa predmetom interesovanja aktivnost žena u ekonomiji predstavljaju pokušaje da se isprati tok, angažovanje žena i njihov doprinos privredi. Jedno od […]