Blog

September 7, 2021

Digitalna imovina i kriptovalute- poreski tretman za fizička lica

Do decembra 2020. godine poreski tretman po kojem je oporezivana digitalna imovina je bio prilično nepovoljan. Razlog se nalazi u činjenici da poreski propisi nisu izričito […]
August 23, 2021

Inicijativa za prava žena koje obavljaju samostalnu delatnost

Udruženje „Mame su zakon“ i Digitalna zajednica su dogovorili saradnju kroz 3 predložene mere sa ciljem poboljšanja položaja žena preduzetnica po pitanju uživanja prava na korišćenje […]
July 30, 2021

Diskriminacija žena preduzetnica u pravu na korišćenje trudničkog, porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta

Česta pokretanja inicijativa i istraživanja sa predmetom interesovanja aktivnost žena u ekonomiji predstavljaju pokušaje da se isprati tok, angažovanje žena i njihov doprinos privredi. Jedno od […]
July 9, 2021

Izuzimanje kvalifikovanog prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica (IP Box)

Ukoliko u Republici Srbiji nameravate da sprovedete projekat istraživanja i razvoja, ili želite da komercijalno iskoristite predmet prava intelektualne svojine (autorsko delo ili patent), ili želite […]
July 6, 2021

Uvećani odbitak za troškove istraživanja i razvoja (R&D odbitak)

Ukoliko u Republici Srbiji nameravate da sprovedete projekat istraživanja i razvoja, ili želite da komercijalno iskoristite predmet prava intelektualne svojine (autorsko delo ili patent), ili želite […]
July 1, 2021

Poreski podsticaj za novoosnovana inovaciona privredna društva

Ukoliko u Republici Srbiji nameravate da sprovedete projekat istraživanja i razvoja, ili želite da komercijalno iskoristite predmet prava intelektualne svojine (autorsko delo ili patent), ili želite […]
June 21, 2021

Zajednički predlog Inicijative „Digitalna Srbija“ i Digitalne zajednice za unapređenje poreskog okvira za podsticanje ekonomije zasnovane na inovacijama i poslovanja IT sektora

Inicijativa „Digitalna Srbija“ i Digitalna zajednica, dve neprofitne organizacije koje okupljaju veliki broj kompanija i preduzetnika aktivnih u IT sektoru, su u prethodnom periodu dogovorile saradnju […]
June 9, 2021

Koliko ima digitalnih radnika u Srbiji

Centar za istraživanje javnih politika (u daljem tekstu Centar) je sproveo pionirsko istraživanje o broju digitalnih radnika u Srbiji. Definicija digitalnih radnika podrazumeva da su to […]
June 4, 2021

Statistika o uticaju testa samostalnosti

Anketa koju je Digitalna zajednica sprovela kako bi ispitala uticaj testa samostalnosti u prvoj godini postojanja dovela nas je do podatka da je 65,78% ispitanika promenilo […]