Uslovi skladištenja i obrade ličnih podataka

Pristupnica sadrži uslove obrade i skladištenja podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, koje možete pročitati u prihvatiti u poslednjem koraku pristupnice.

Adresa e-pošte
Pomoću adrese e-pošte dobijaćete redovnu komunikaciju udruženja.

Broj telefona
Pomoću telefona ćete dobijati kritične, hitne i druge važne infromacije, ili drugu komunikaciju u slučaju potrebe ili odsustva drugih kanala komunikacije. Broj telefona će biti čuvan dok traje vaše članstvo u udruženju.

JMBG
Jedinstveni matični broj građana potreban nam je zbog provere verodostojnosti podataka u svrhu učlanjenja. Po učlanjenju podatak će biti izbrisan.

Identifikacioni dokument (očitan ili skeniran)
Identifikacioni dokument potreban nam je zbog provere verodostojnosti podataka u svrhu učlanjenja. Po potvrdi učlanjenja, dokument će biti izbrisan. Ukoliko imate ličnu kartu sa čipom, očitajte i pošaljite nam dokument. Ukoliko imate pasoš ili ličnu kartu bez čipa, skenirajte i pošaljite nam sliku.

Uslovi skladištenja i obrade ličnih podataka

Na osnovu člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS” br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) Udruženje građana „Digitalna zajednica“, Cara Uroša 18, Beograd, MB: 28290683 u svojstvu rukovodioca podataka (u daljem tekstu: “Udruženje”) vas obaveštava o sledećem:
Popunjavanjem pristupnice, upoznajete nas sa vašim ličnim podacima (u daljem tekstu: “Podaci”).
Udruženje prikuplja, obrađuje i čuva Podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Podatke prikupljamo isključivo u svrhu organizovanja, izvođenja i praćenja aktivnosti koje preduzimamo, a radi ostvarivanja ciljeva zbog kojih smo osnovani. Podaci iz registracione prijave predstavljaju minimum informacija koje su nam u navedene svrhe neophodne.
Podaci su na odgovarajući način zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitaka, neovlašćenih promena i pristupa. Udruženje kao rukovodilac podataka preduzima neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere u cilju zaštite Podataka od gubitaka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.
Podaci će biti korišćeni samo od lica koja su u Udruženju zaposlena ili na drugi način angažovana na poslovima organizovanja i izvođenja navedenih aktivnosti i koja imaju ugovornu obavezu čuvanja poslovne tajne.
Popunjavanjem pristupnice prijave smatra se da ste upoznati sa ovim Obaveštenjem i da ste dali pristanak da Udruženje prikuplja i obrađuje vaše lične podatke.
Jednom dat pristanak na obradu Pdataka možete opozvati, u svakom trenutku, pismeno na zapisnik, nakon čega ćemo vaše Podatke obrisati.
U slučaju nedozvoljene obrade Podataka od strane Udruženja imate sva prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka u ličnosti.
Pravo na upite, izmene i brisanje podataka možete ostvariti kontaktom na: tim@digitalnazajednica.or