Krovna organizacija srpskog digitalnog ekosistema sa ciljem transparentne i fer digitalizacije Srbije. Naša borba je usmerena prema interesima pojedinaca, preduzetnika, osnivača startapa, firmi, ogranizacija i entuzijasta.

Razlozi da se učlaniš:

  • želiš direktnu povezanost sa svojim kolegama i drugim preduzetnicima koji imaju slične interese kao i ti, kako u vidu profesionalne saradnje tako i radi druženja;
  • osećaš se nesigurno u smislu nastavka poslovanja u statusu preduzetnika, zbog testa samostalnosti;
  • potrebna ti je pomoć i savet stručnjaka oko pravnih i knjigovodstvenih pitanja;
  • hoćeš aktivno da učestvuješ u daljoj digitalizaciji okruženja;
  • želiš da saznaš pre svih najnovije informacije oko relevantnih zakona;
  • želiš da učestuvješ i organizuješ stručne radionice u svom okruženju;
  • želiš da menjaš stvari koje se tiču IT-a u Srbiji;

Vesti i saopštenja

Saopštenje nakon sastanka sa ministarkom za rad gđom Darijom Kisić Tepavčević

Digitalna zajednica i Udruženje „Mame su zakon“ su danas imali sastanak sa ministarkom za rad gđom Darijom Kisić Tepavčević povodom inicijative „I preduzetnice su mame“. Da […]

Obaveštenje povodom sastanaka sa ministarkom za rad gđom Kisić Tepavčević i predaja potpisa inicijative “I preduzetnice su mame”

Udruženja Digitalna zajednica i Mame su zakon su krajem avgusta 2021. godine pokrenuli inicijativu “I preduzetnice su mame”, sa ciljem obustavljanja diskriminacije žena preduzetnica u pogledu […]

Izveštaj sa prvog sastanaka Radne grupe za pripremu predloga koji će regulisati status frilensera

Prvi sastanku Radne grupe za izradu zakona koji će se ticati položaja frilensera u Srbiji je održan 8. oktobra 2021. godine u 10 časova. Na sastanku […]

Predstavljanje inicijative “I preduzetnice su mame” u Netokracija Podcast- u

Inicijativu „I preduzetnice su mame“ koju je pokrenula Digitalna zajednica u saradnji sa Udruženjem „Mame Su Zakon“ u Netokracija Office Talks Podcasu su predstavile Milena Rančić […]

Apel za formiranje radne grupe za izradu Zakona o fleksibilnim oblicima rada

Već smo na polovini septembra, a još uvek nemamo nikakvu informaciju o formiranju radne grupe za izradu Zakona o fleksibilnim oblicima rada. Digitalna zajednica je pisala […]

Digitalna imovina i kriptovalute- poreski tretman za pravna lica

Pisali smo o poreskom tretmanu fizičkih lica prilikom sticanja i prodaje digitalne imovine i kriptovaluta. U daljem tekstu ćemo se detaljnije pozabaviti poreskim tretmanom pravnih lica […]

Digitalna imovina i kriptovalute- poreski tretman za fizička lica

Do decembra 2020. godine poreski tretman po kojem je oporezivana digitalna imovina je bio prilično nepovoljan. Razlog se nalazi u činjenici da poreski propisi nisu izričito […]

Inicijativa za prava žena koje obavljaju samostalnu delatnost

Udruženje „Mame su zakon“ i Digitalna zajednica su dogovorili saradnju kroz 3 predložene mere sa ciljem poboljšanja položaja žena preduzetnica po pitanju uživanja prava na korišćenje […]